banner

Elődöntő 2024

Szerző:

Tisztelt Diákok!

Az elődöntő – a selejtező egyes fordulóihoz hasonlóan – online fog zajlani és több elemből tevődik össze:

1. Esszé: „Találkozásom a tőkepiacokkal” Beküldési határidő: 2024. február 9. 

2. Beszélgetés a csapatokkal. Erre várhatólag február 13. és február 18. között kerül sor, csapatonként külön-külön, előre megadott és egyeztetett időpontban kerül sor, mely során nemcsak az esszé tartalma fog szóba kerülni, hanem általános pénzügyi-tőzsdei témák is és aktualitások is. Emellett a hazai tőkepiac és ezen belül a Budapesti Értéktőzsde, az ott megtalálható fontosabb vállalatok szintén szóba fognak kerülni. 

Részletesebben:

  1. Esszé
    Február 9-ig kell elkészíteni és emailben elküldeni egy esszét, melynek témája (címe):

„Találkozásom a tőkepiacokkal”

Az esszében az Erste Trader rendszerén keresztül folytatott kereskedéseket kell megírni, az alábbi szempontok figyelembevételével:
•   A kereskedései stratégia és annak esetleges változása
•   Az egyes befektetések indoklása, itt kiemelt hangsúllyal a legsikeresebb és legkevésbé sikeres ügylet tárgyalása
•   Hibák, tanulságok

Természetesen mivel az egyes csapatok kereskedése más-más volt, emiatt az esszé jellegének sem kell egyformának lennie. Például annak a csapatnak, amely 100 ügyletet bonyolított le, felesleges minden ügyletéről külön-külön írni, ehelyett tömbösíteni lehet a hasonló ügyleteket vagy a kiemelkedő és a számlaeredmény szempontjából fontos ügyleteket lehet kiemelni, de más megoldások is lehetségesek. Az indoklások, magyarázatok is többféle jellegűek lehetnek, az adott csapat kereskedési stílusától, elemzési módszerüktől függően. Az értékelésnél nem a játék korábbi részében elért hozam számít majd, hanem a logikus érvelés, a megfelelő tájékozottság.

Az esszé értékelése során az alábbi szempontokat fogjuk figyelembe venni:

Szakmaiság: Az esszé mennyire fogja át az esszé címében megadott témát; az egyes megállapítások mennyire szakszerűek, az indoklások mennyire széles körűek és megalapozottak? Fundamentális érvekkel és/vagy hírekkel és/vagy technikai elemzésekkel mennyire alátámasztottak? Tartalmaz-e az esszé egyéni meglátásokat? A fogalmak használata mennyire szakszerű? És persze mennyire hiteles az esszé?

Ábrahasználat: Az esszé tartalmaz-e ábrákat/táblázatokat/adatsorokat és ezek szervesen kapcsolódnak-e a szöveghez?

Stílus, szerkezet, külalak: Az esszé megfelelően tagolt-e, mentes-e helyesírási és nyelvhelyességi hibáktól; az alkalmazott nyelvi stílus illik-e a tartalomhoz?

Az értékelés során az esszéket az Erste Traderből kinyert adatokkal is összevetjük. (Az ET naplókat el is küldjük minden csapatnak.)

Az esszé formai követelményei:
•    Terjedelem: minimum 5, maximum 12 oldal (amibe a borító, az irodalomjegyzék és a függelék nem számítanak bele)
•    Szövegszerkesztés: 11-12-es betűméret, oldalszámozás, előlap (borítólap), rajta a csapat és a csapattagok, benne a felkészítő tanár (ha volt) és az iskola nevével.
•    Irodalomjegyzék: Természetesnek vesszük, hogy a csapatok számos külső anyagot felhasználtak, már a selejtező során is, viszont ezeket az esszében csak a forrás helyének pontos megjelöléssel használhatják fel – a megjelölés lehet az adott oldal lábjegyzetében vagy az esszé végén összegyűjtve. FIGYELEM! Amennyiben valamelyik csapat nem tartja be az idézés szabályait, illetve gyakorlatilag más szerzők műveit nyújtják be a maguk nevében, azt a versenybizottság plágiumnak minősíti. Ebben az esetben a csapatot kizárjuk a versenyből.
•    Függelék: Itt kérjük, hogy a csapatok táblázatos formában adják meg ügyleteiket – mit, mikor vettek vagy adtak el, mekkora volt a nyereség/veszteség. A verseny során kereskedési naplót kellett vezetni, de elküldjük az Erste Trader által mentett adatokat.

A beküldött esszét a csapatnév alapján nevezzétek el. Például: BlackRock_Találkozásom a tőkepiacokkal.docx / pdf)
Továbbá kérjük, hogy magában az emailben adjátok meg azokat az elérhetőségeket (email, mobiltelefon), amelyen keresztül biztosan kapcsolatba tudunk veletek lépni. Ez főként akkor lesz fontos, ha az adott csapat a döntőbe jut és a döntős tudnivalókról kell őket tájékoztatni.

Az esszét a keba@brokerkepzo.hu címre kérjük elküldeni. Beküldési határidő: február 9.

  1. Beszélgetés
    Február 13. és február 18. között kerül sor egy online platformon folyó beszélgetésre, csapatonként külön-külön, előre megadott és egyeztetett időpontban. Egy beszélgetés tervezett hossza 20 perc lesz. A beszélgetés főbb témái:
  • a már leadott esszé
  • általános pénzügyi és tőzsdei ismeretek
  • aktualitások
  • a hazai tőkepiac és ezen belül a Budapesti Értéktőzsde, az ott megtalálható fontosabb vállalatok

Az elődöntő során a csapattagoknak nem kötelező egy fizikai helyen lenniük, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a csapattagok külön helyszínen tartózkodnak, nemcsak a technikai hibák esélye fokozódhat, de a csapattagoknak az egymással való kommunikációja is nehézkesebbé válhat.

Amennyiben egy csapat nem vesz részt a beszélgetésen, vagy igen, de azon teljes tájékozatlanságot mutat, akkor az esszére kapott pontszámától függetlenül nem juthat be a döntőbe.

 

Az elődöntőből a döntőbe való továbbjutás módja:

A döntőbe az a legjobb 5 csapat kerül, amely az esszé és a teszt összesített eredménye alapján az 1-5. helyen végez

A döntőbe egy iskolából maximum két csapat kerülhet be. 

Az elődöntő eredményhirdetése várhatóan február 18.-át követő napokban lesz, ekkor derül ki, hogy melyik az az öt csapat, amely a 2023. március 12-én (kedden) megrendezésre kerülő országos döntőben részt vehet.

 

 

Cikkkategóriák:
Egyéb · Hírek

Hozzászólások lezárva.