Az összes poszt a következőben: Kategória nélkül

KEBA 2016/17 továbbjutó csapatok

Szerző:

Tisztelt Diákok!

Gratulálunk a verseny minden résztvevőjének, aki átverekedte magát a négy selejtezőfordulón és a hozamverseny kb. két hónapján, mindenképpen dicséretet érdemel. Reméljük, a feladatokból tudtatok tanulni és egyben élveztétek is. Bízunk abban, hogy a pénzügyek iránt továbbra is nyitottak maradtok és azokat, akik jövőre is középiskolások lesznek, visszavárjuk 2017 őszén! 🙂

BŐVEBBEN…

2 év
357
0 5

Elődöntő 2017

Szerző:

Tisztelt Diákok!

Az elődöntő – a selejtező egyes fordulóihoz hasonlóan – online fog zajlani és több elemből tevődik össze:

1. Esszé: „Találkozásom a tőkepiacokkal” Beküldési határidő: 2017. február 01. szerda 24 óra (azaz szerda éjszaka még be lehet küldeni).
Az esszére maximum 20 pontot lehet kapni.

2. Teszt: 2016. február 08. szerda 15 – 18 óra (tervezett időpont) 

A teszt során 20 pontot lehet szerezni.

Mivel a teszt és az esszé beküldési határidő közel van egymáshoz, emiatt célszerű párhuzamosan készülni.

3. (Nem minden esetben) Online videochat: február 10. utáni napokban. Kérjük, a leadandó esszében (lásd lejjebb) adjátok meg a Skype (és telefon) elérhetőségeteket!

1. Esszé
Február 01-ig kell elkészíteni és emailben elküldeni egy esszét, melynek témája (címe):

„Találkozásom a tőkepiacokkal”
Az esszében az Erste Trader rendszerén keresztül folytatott kereskedéseket kell megírni, az alábbi szempontok figyelembevételével:
•   A kereskedései stratégia és annak esetleges változása
•   Az egyes befektetések indoklása, itt kiemelt hangsúllyal a legsikeresebb és legkevésbé sikeres ügylet tárgyalása
•   Hibák, tanulságok

Természetesen mivel az egyes csapatok kereskedése más-más volt, emiatt az esszé jellegének sem kell egyformának lennie. Pl. annak a csapatnak, amely 100 ügyletet bonyolított le, felesleges minden ügyletéről külön-külön írni. Ehelyett tömbösíteni lehet a hasonló ügyleteket vagy a kiemelkedő és a számlaeredmény szempontjából fontos ügyleteket lehet kiemelni, de más megoldások is lehetségesek. Az indoklások, magyarázatok is többféle jellegűek lehetnek, az adott csapat kereskedési stílusától, elemzési módszerüktől függően. Az értékelésnél nem a játék korábbi részében elért hozam számít majd, hanem a logikus érvelés, a megfelelő tájékozottság.

Az esszé értékelése során az alábbi szempontokat fogjuk figyelembe venni:

Szakmaiság: Az esszé mennyire fogja át az esszé címében megadott témát; az egyes megállapítások mennyire szakszerűek, az indoklások mennyire széles körűek és megalapozottak? Fundamentális érvekkel és/vagy hírekkel és/vagy technikai elemzésekkel mennyire alátámasztottak? Tartalmaz-e az esszé egyéni meglátásokat? A fogalmak használata mennyire szakszerű?

Ábrahasználat: Az esszé tartalmaz-e ábrákat/táblázatokat/adatsorokat és ezek szervesen kapcsolódnak-e a szöveghez?

Stílus, szerkezet, külalak: Az esszé megfelelően tagolt-e, mentes-e helyesírási és nyelvhelyességi hibáktól; az alkalmazott nyelvi stílus illik-e a tartalomhoz?

Az értékelés során az esszéket az Erste Traderből kinyert adatokkal is összevetjük.

Az esszé formai követelményei:
•    Terjedelem: minimum 5, maximum 12 oldal (amibe a borító, az irodalomjegyzék és a függelék nem számítanak bele)
•    Szövegszerkesztés: 12-es betűméret, oldalszámozás, előlap (borítólap), rajta a csapat és a csapattagok, benne a felkészítő tanár (ha volt) és az iskola nevével.
•    Irodalomjegyzék: Természetesnek vesszük, hogy a csapatok számos külső anyagot felhasználtak, már a selejtező során is, viszont ezeket az esszében csak a forrás helyének pontos megjelöléssel használhatják fel – a megjelölés lehet az adott oldal lábjegyzetében vagy az esszé végén összegyűjtve. FIGYELEM! Amennyiben valamelyik csapat nem tartja be az idézés szabályait, illetve gyakorlatilag más szerzők műveit nyújtják be a maguk nevében, azt a versenybizottság plágiumnak minősíti és a csapatot kizárja a versenyből.
•    Függelék: Itt kérjük, hogy a csapatok táblázatos formában adják meg ügyleteiket – mit, mikor vettek vagy adtak el, mekkora volt a nyereség/veszteség. A verseny során kereskedési naplót kellett vezetni, de kérésre elküldjük az Erste Trader által mentett adatokat.

A beküldött esszét a csapatnév alapján nevezzétek el. Például: Tőzsderáják_Találkozásom a tőkepiacokkal.doc. (docx, odt, pdf)
Továbbá kérjük, hogy magában az emailben adjátok meg azokat az elérhetőségeket (email, mobiltelefon, skype), amelyen keresztül biztosan kapcsolatba tudunk veletek lépni.

Az esszét a keba@brokerkepzo.hu címre kérjük elküldeni. (Postai verzió nem szükséges.) Beküldési határidő: február 01. 24 óra (azaz február 1-én még be lehet küldeni, egészen éjfélig!)

2. Teszt
Február 08-án sor kerül egy újabb online tesztfordulóra. A felkészüléshez a selejtező során megadott forrásokat javasoljuk, illetve néhány plusz forrás/téma is felkerül a honlapunk „Ajánló” rovatába. Az elődöntő tesztje stílusában hasonló lesz, mint a selejtező tesztjei, azaz a kérdések helyes értelmezéséhez és megválaszolásához az elméleti tudás mellett mindenképpen hasznos, ha a csapatok tájékozottak a (közel)múlt pénz-és tőkepiaci eseményei kapcsán. A selejtező 4. fordulójához hasonlóan külön felhívjuk a figyelmet a hazai tőkepiacra és azon belül a Budapesti Értéktőzsdére és az ott szereplő vállalatokra is, főként a négy blue-chipre.
A teszt annyiban nehezül majd, hogy a már megszokott egyszerű feleletválasztós kérdések mellett már kérdéstípusok is szerepelnek majd. Például párosítás, sorrendbe rakás, de akár nyílt kérdések is – utóbbinál a csapatoknak úgy kell megadni (beírni) a választ, hogy nem állnak rendelkezésére előre megadott válaszlehetőségek.

A versenybizottság  – amennyiben szükségesnek látja – az érintett csapatokkal videochat (skype) formájában is felveszi a kapcsolatot, mely során a selejtező és az elődöntő által érintett témákról beszélgetünk majd.  Amennyiben ennek során valamely csapat teljes tájékozatlanságot mutat, a csapat az elődöntős pontszáma ellenére sem kerülhet a döntőbe. Az esetleges videochat pontos időpontjáról az elődöntős teszt után telefonon egyeztetünk az érintettekkel.

Az elődöntőből a döntőbe való továbbjutás módja:

Az esszére kapható maximális pontszám 20 pont.
A tesztre kapható maximális pontszám 20 pont.

A döntőbe az az 5 csapat kerül, amely az esszé és a teszt összesített eredménye alapján az 1-5. helyen végez

Mivel az selejtező is rendkívül szoros eredményeket hozott, ezért szükséges annak a rögzítése is, hogy mi történik olyan esetben, amikor a pontszámok alapján nem eldönthető, hogy melyik a döntőbe kerülő öt csapat. Az ötödik helyen/helyért kialakuló holtverseny (pl. ha az 5. helyen holtversenyben kettő vagy több csapat áll) esetén a selejtező pontszám dönt, ha az is, akkor az Erste Trader eredmény dönt.

A döntőbe egy iskolából maximum két csapat kerülhet be. 

Az elődöntő eredményhirdetése várhatóan február 08-át után követő napokban lesz, ekkor derül ki, hogy melyik az az öt csapat, amely a 2016. március 03-án 10-én megrendezésre kerülő országos döntőben részt vehet.

2 év
287
0 5

Közeleg a selejtező vége – 2016. január 11./január 13.

Szerző:

Tisztelt Diákok, tisztelt Felkészítő Tanárok!

A verseny selejtezője a végéhez közeleg és ezzel kapcsolatban hívjuk fel néhány dologra a figyelmet.

1. Az Erste Trader felületén folyó hozamverseny végének dátumára eltérő időpontok szerepeltek a honlapon, illetve az Erstétől kapott emailben. Nos, hogy egyértelmű legyen, az Erste Trader hozamversenyének vége 2017. január 13-án, USA tőzsdezáráskor lesz. Ez azt jelenti tehát, hogy az utolsó ILIAS forduló után lesz még két kereskedési nap.

2. Az utolsó ILIAS fordulóra 2017. január 11-én, szerdán, 14:30 és 18:00 között kerül sor, a már megszokott módon. 

Január 11. után ismét lesz pár nap az esetleges kérdések, észrevételek megtételére (január 13. péntekig) és ezek után egyszerre fogjuk publikálni az ILIAS 4. forduló eredményét, az ILIAS 1-4. fordulók végeredményét és az Erste Trader végeredményt.

3. Az egyidőben való publikálásnak nem(csak) a kedves versenyzők idegeinek borzolása az oka, hanem az, hogy ellenőrizni fogjuk, hogy a selejtező két részén továbbjutásra álló csapatok mindegyike mutatott-e aktivitást a selejtező mindkét részén. Ha valamely csapat nem, akkor helyettük a sorrendben következő csapat jut tovább. Ha az ILIAS-os részen holtverseny alakul ki, akkor közöttük az ET eredmény fog dönteni. További szabály még, hogy az ILIAS-os részből egy iskolából maximum 2 csapat juthat tovább. (Az ET-es részen nincs ilyen megszorítás.)

2 év
302
0 5

3. ILIAS forduló: 2016. december 14. 14:30 – 18:00

Szerző:

A forduló lezajlott, minden csapat láthatja a saját eredményét, ha belép az ILIAS felületre.

Az eredmények (pontszámok) egyelőre nem hivatalosak. Az esetleges kérdéseket, reklamációkat kérjük, hogy legkésőbb 2016. 12. 18-ig küldjétek el a szokásos emailcímre (keba@brokerkepzo.hu).

A hónap további része folytán a küzdelem átterelődik az ET felületre (vigyázat, az USA-ban simán megy a kereskedés akkor is, amikor mi épp a bejglit majszoljuk – erről majd adunk infókat). Az utolsó ILIAS forduló január 11-én lesz.

Jó pihenést kívánunk!

🙂

 

A küzdelem december 14-én folytatódik és az előző ILIAS fordulóhoz hasonlóan már 14:30-tól elérhető lesz a teszt, egészen 18 óráig.

A forduló kérdéssora ismét igazodni fog az “Ajánló” menüben javasolt tartalmakhoz.

2 év
273
0 5

2. ILIAS forduló: 2016. november 23. 14:30 – 18:00

Szerző:

A küzdelem november 23-án folytatódik, a korábbiakban közölthez képest egy apró változtatással: nem 15 órától, hanem már 14:30-tól elérhető lesz a teszt, egészen 18 óráig.

A forduló kérdéssora ismét igazodni fog az “Ajánló” menüben javasolt tartalmakhoz.

***

Az 1. forduló lejjebb közölt eredménye most már hivatalos, gratulálunk minden csapatnak és köztük annak a 11 csapatnak, amely hibátlanul oldotta meg az feladatsort. Közülük sorsolással került ki a fordulónyeremény gazdája (a fordulónyeremény egy-egy, a hideg napokban praktikus USB-ről tölthető pohármelegítő).

A fordulónyeremény győztese: a Wingtsunmesterek csapat a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból. A csapat tagjai: Lukács Patrik, Tűű András és Maráczi Marcell Márton, felkészítő tanáruk Kollár Artúr. Gratulálunk! Kérjük a csapatot, hogy jelentkezzen emailben egy, a keba@brokerkepzo.hu címre írt levéllel.

Lukács Patrik, Tűű András és Maráczi Marcell Márton,

2 év
326
0 5

ILIAS – Egy nap hosszabbítás

Szerző:

Tisztelt Diákok,

Néhány csapat sajnos – a mi hibánkból – nem tudta időben elérni az ILIAS tesztfelületen az idei tesztet. Bár a probléma csak kb. 15 csapatot érintett, de úgy döntöttünk, hogy egy nappal kitoljuk az első forduló zárását, azaz az első online teszt 2016. november 17-ig (17 óráig) marad nyitva.

A hibáért elnézést kérünk.

2 év
302
0 5

5 ország – 339 csapat

Szerző:

Üdv a Tradereknek!

Lezárult a regisztráció és örömmel adhatunk hírt arról, hogy 5 ország* 339 csapata verseng a 2016/17-es tanévben! Igazi kárpát-medencei szintű vetélkedő indult el tehát és reméljük, hogy ez nemcsak hasznos, hanem élvezetes is lesz mindannyiótok számára.

*Magyarország, Szerbia, Románia, Szlovákia és Ukrajna

Javában tart az 1. online tesztforduló (zárás: november 16-án 17-én, szerdán csütörtökön 17 órakor!), de sokan már a tőzsdei kereskedésen is pörögtök és ezzekel kapcsolatban felmerült pár kérdés, melyet most itt csokorba szedtünk.

1. Az online tesztforduló eredménye mikor lesz látható? – Természetesen csak a forduló lezárulta után, azaz szerda csütörtök este.

2. A következő tesztfordulóra is lesz egy hét?  – Nem, november 23-án csak három órátok lesz (15 és 18 óra között)

3. Az Erste Trader-re hogy tudok belépni?  – Először is, regisztráltatok? Regisztráció után az Erstétől kaptatok egy emailt, benne a belépési kódokkal. Aki mindezt elmulasztotta, nos, a regisztrációs ikon még kint van a honlapon. 🙂

4. Az Erste Trader felületen lehet FOREX ügyleteket kötni?  – Nem, a Ti érdeketekben FOREX nem szerepel a játékban, de persze más módon is lehet devizára spekulálni.

5. Mekkora a tőkeáttétel a CFD-knél?  – Változó, az adott termék ismertetőjénél (Számla -> Kereskedési feltételek -> konkrét termék) a fedezetigényből lehet kiszámítani. Aki ezeket a kifejezéseket nem érti, az vágjon bele a “Trader oktatóanyagok” modulban lévá cikkeknek! 🙂

6. A Tőzsde-kvíz eredménye beleszámít a verseny állásába? – Nem, a kettő egymástól független. A Tőzsde-kvízhez kapcsolódó nyereményjáték november 09-én lezárult, a győztes kilétét várhatólag november 14-én publikáljuk.

2 év
321
0 5

Tőzsde-kvíz eredményhirdetés 2016

Szerző:

Tisztelt Versenyzők!

A Tőzsdejáték Középiskolásoknak versenyt megelőzte a Facebook-kampányunkhoz kapcsolódó “Tőzsde-kvíz” játék, melyben sokszázan részt vettetek (sokan több tucatszor végigmentek a játékon, a minél jobb eredmény érdekében).

A kvízzel összesen kb. 1000 játékos próbálkozott, a maximálisan elérhető 3450 pontot 7 játékos is elért:

BŐVEBBEN…

3 év
270
0 5

2016. november 09. – A verseny indulása

Szerző:

Tisztelt Diákok!

 

A regisztrációs időszak a végéhez közeledik és hamarosan elindul a verseny selejtezője, hiszen 2016. november 09-től elérhető lesz az  IlLIAS felületen az 1. online teszt, valamint “élesbe” fordul az Erste Trader verseny is.

FRISS: Ha az ILIAS regisztráció után nem kaptok emailt, írjatok a helpdesk@aleasgroup.com emailcímre, vagy hívjátok a 06 1 909 1164-as számot és manuálisan aktiváljuk a regisztrációtokat.

FRISS UPDATE: Sokatoknál a SPAM/Promóciós/stb. mappába kerülhetett az ILIAS regisztráció után általunk küldött email. Így mielőtt keresitek a helpdesket, kérjük, ellenőrizzétek. Ugyanez a helyzet az Erste Trader regisztráció esetében.

1. Az ILIAS felületen 2016. november 09. 15 órától lesz elérhető az első online teszt, de a korábbi években megszokottakhoz képest egy egész héten keresztül, azaz 2016. november 16. 17 óráig; ezalatt az egy hét alatt kell azt az ILIAS versenyfelületre belépve kitöltenetek. (Az ILIAS tesztmodul használatáról később lesz ismertető.) A teszt 20 feleletválasztós kérdést tartalmaz majd, minden kérdésnél csak egy választ tudtok bejelölni.

FRISS: Ha az 1. tesztforduló ideje alatt ILIAS belépéssel, a teszt kitöltésével (annak technikai vonatkozásival) kérdésetek támad, akkor hívjátok a 06 1 909 1164-as számot (9 és 17 óra között), vagy írjatok ahelpdesk@aleasgroup.com emailcímre. Amint tudunk, válaszolunk.

A kérdéssor, mint azt már korábban is kommunikáltuk, erősen támaszkodik az “Ajánló” menüben olvasható tartalmakra: a Pénziránytű Alapítvány tankönyvére, a honlapunkon elérhető e-book-ra és videóra, de a kérdéssor 20%-át a (különdíjas) Facebookos Tőzsde-kvíz applikáció is segítheti, valamint lesznek aktuális, a sajtóban megjelenő hírekkel kapcsolatos kérdések is.

Az applikáció továbbra is elérhető a Facebookon, de a hozzá kapcsolódó nyereményjáték november 09-én lezárult.

 

2. Az Erste Trader felület már a verseny indulása előtt is elérhető minden regisztrált csapatnak és erősen javasoljuk, hogy még a verseny indulása (szintén november 09.) előtt gyakorolják a tőzsdei megbízásokat, ismerkedjenek meg a felülettel. Nyugodtan kereskedhetnek is, hiszen november 09-én visszaáll a 10.000.000 Forintos kezdő egyenleg. Az elmúlt években más-más stratégiák is eredményt hoztak, de az mindenképp fontos, hogy értsétek, hogy mikor-mit csináltok, ehhez a “Trader oktatóanyagok” és a “Szakmai videók” modul ad kiinduló támpontot.

 

2 év
343
0 5
2 / 26 oldal12345...1020...Utolsó »
KEBA menü